Rescue diver - Vi bedriver dykutbildning enligt PADI standard sedan 1986. Kontakta oss för information om dykcertifikat i Skåne.

RESCUE DIVER

Utbildningen till räddningsdykare riktar in sig på dyksäkerhet. Under kursen får du lära hur man hanterar nödsituationer, ger hjärt och lungräddning samt hjärtmassage. Kursen varvas med teori och praktiska övningar. Du får lära dig hur du undviker att hamna i panik om du själv eller din dykpartner hamnar i en nödsituation. Vi tränar yträddning, räddning under vatten, sökning, bogsering, lyftteknik och hjärt/lungräddning.

Max grupp per kurs 4-6 deltagare.
OBS! Krav är att kunskapsboken är läst och att samtliga kunskapskontroller är besvarade
innan kursen startas.
Om så inte är fallet kan kursen inte genomföras!

FÖRKRAV
Advanced Open Water certifikat eller motsvarande och fyllda 12 år. Godkänt intyg på genomgången HLR-kurs, ej äldre än ett år.

PRIS
3.800:- I detta ingår: kursbok, certifikat, diplom, och lån av komplett utrustning.

KURSTIDER
Rescuekursen är upplagd på tre vardagskvällar samt en helg, vardagar 17:30-23:00, lö-sö 9:00-16:00. Teori på Malmö Dyktjänst, praktik på Ön i Limhamn. OBS! EFR/HLR Kurs ingår ej, se EFR kurs.

KURSDATUM

För aktuella kursdatum - KLICKA HÄR

AKTUELLA KURSER